Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới

Visa

Hiệp ước Schengen là gì?

 364 lượt xem

Hiệp ước Schengen là hiệp ước về đi lại (free visa) tự do trong các nước thành viên của hiệp ước đó. Hiệp ước Schengen chính thức bắt đầu từ năm 1990 tại thời…