Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới

Visa Đài Loan

Từ 01/08/2018 quốc gia Đài Loan sẽ siết chặt chính sách làm Visa bằng cách rà soát trên toàn diện lãnh thổ những ai lao động không cung cấp được giấy tờ hợp lệ…