Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới

unesco

Khu dự trữ sinh quyển thế giới là gì?

 814 lượt xem

Theo UNESCO, Khu dự trữ sinh quyển là “những khu vực hệ sinh thái bờ biển và trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh…

9 khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam

 2029 lượt xem

Tính đến thời điểm tháng 6/2015. Tại Việt Nam có 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới được Unesco chính thức công nhận. 1. Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ…