Top 10 kỹ năng Hướng Dẫn Viên ngày nay

85 lượt xem

Để trở thành Hướng dẫn viên ít nhất bạn phải đi học ở trường cao đẳng trung cấp hoặc đại học du lịch, nhưng để ra hành nghề bạn cần phải có thêm kỹ năng phụ trợ

top 10 kỹ năng hướng dẫn viên như sau

  • Phải có kiến thức lịch sử
  • Phải có kiến thức địa lý
  • Phải có kiến thức luật (luật du lịch, luật giao thông, luật nội bộ công ty, … )
  • Phải biết về tâm lý du khách, tâm lý tài xế, tâm lý điều hành
  • Phải có kiến thức về sinh học
  • Phải có kiến thức về kế toán: quyết toán thu chi, thu chi hoá đơn, …
  • Phải biết kỹ năng làm trò hài, MC, biết ca hát càng tốt
  • Phải biết nhiều điểm ăn chơi ngon lành để tư vấn miễn phí cho công ty du lịch phương xa mà không thích mua land tại địa phương
  • Có kỹ năng chụp hình quay phim cho du khách (muốn đạt điều này hdv phải có điện thoại xịn)
  • Có kỹ năng nịnh điều hành để được phân tour

HDV