Tham quan Phật Quang Sơn Đài Loan

742 lượt xem

Phật Quang Sơn là điểm tham hấp dẫn mà hầu hết khách đi du lịch Đài Loan điều ghé vào

Có 2 điểm nhấn mạnh tại sao du khách nên vào tham quan Phật Quang Sơn này là bên trong chùa có chứa xá lợi Phật và đặc biệt là kiến trúc chùa mô tả về cuộc hành trình mà tín đồ Phật Giáo muốn giác ngộ sẽ phải đi qua:

  • Trước cổng chào là “Lục Căng” những giác quan của con người
  • Kế tiếp là toà nhà to lớn, bên trong đó là “ăn uống mua sắm nhiều cái đẹp” được ví là nơi “Sân Si: Hỷ Nộ Ái Ố”
  • Kế tiếp là Bát Chính Đạo và con đường đại lộ Phật. Khi phật tử muốn Giác Ngộ thì đi vào con đường này, để thoát khỏi sân si… còn không thì vẫn mãi lay hoay trong sân si của kiếp đời
  • Quảng trường bồ đề, nơi phật giác ngộ trước đây
  • Tứ diệu đế: Khổ đế, tập đế, diệt đế, Đạo Đế (bát chính đạo)
  • Sau cùng là Phật Như Lai

Vì con người có lục căn (6 giác quan: mắt, mũi, miệng, da ,tâm, tai) nên bị cái đời thường làm cho

=> Tham, sân, si
=> Có khổ đau
=> Muốn hết khổ đau đó thì phải thực hành tu tập dựa vào bát chánh đạo và tứ diệu đế
=> khi có quả vị của tu tập thì sẽ thấy được phật

Quy trình con đường tham quan trên là thể hiện con đường giác ngộ gặp Phật Như Lai. Bài viết này tóm tắt để ghi chú thuyết minh cho HDV

Zen