unesco

Khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam

 2639 lượt xem

Cập nhật 2021: Tại Việt Nam có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới được Unesco chính thức công nhận tính đến ngày 15/9/2021. 1. Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn…

Khu dự trữ sinh quyển thế giới là gì?

 1060 lượt xem

Theo UNESCO, Khu dự trữ sinh quyển là “những khu vực hệ sinh thái bờ biển và trên cạn giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh…