Australia

Vua Nước Anh cai trị bao nhiêu quốc gia !?

 484 lượt xem

Vua Vương Quốc Anh là nữ hoàng Elizabeth II là vua trị vì theo hiến pháp cai trị 16 quốc gia thuộc chế độ dân chủ: Antigua và Barbuda Australia (Úc) Quần đảo Bahamas…