Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới

Sự tích

Phong tục cưới xin Việt Nam

 113 lượt xem

Luân lý Việt Nam coi việc thờ phụng tổ tiên là một bổn phận thiêng liêng của con cháu. Thờ phụng phải được tiếp nối liên tục qua các đời. Vì vậy mỗi người…

18 vị La Hán họ là ai?

 325 lượt xem

“Thập bát La Hán” là chỉ 18 vị La Hán trong Phật giáo vĩnh viễn ở lại thế gian hộ Pháp, bao gồm 16 vị La Hán ban đầu và 2 vị được thêm…

Câu chuyện cổ tích gạo Nàng Thơm Chợ Đào

 1628 lượt xem

Gạo nàng Thơm chính gốc là thơm lừng, dẻo ngọt, chỉ trồng được ở vùng đất chợ Đào, không trồng được ở nơi khác, mọi người không hiểu và không biết sự tích nó…