Web này là dạng blog cá nhân của nhóm nội bộ du lịch. Bạn được sử dụng miễn phí, miễn là bạn tuân thủ theo quy định:

  1. Không up hình sexy, hình kích thước quá lớn hoặc quá mờ
  2. Dùng phím (Ctrl + Shilf + V) để xóa lỗi các định dạng và không được chèn link vào bài viết

* Nhớ ghi rõ thông tin liên lạc với bạn vào cuối bài viết nếu bạn muốn quảng cáo

Lá xanh