Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới

hoa hậu

Những hoa hậu đầu tiên đất Sài Gòn xưa

 1004 lượt xem

Truyện bây giờ mới kể, về những những hoa hậu đầu tiên đất Sài Gòn – Gia Định xưa 1. Nguyễn Thị Liễu: Không thể khẳng định được cuộc thi hoa hậu có từ…