Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới và Hộ Chiếu Việt Nam ở vị trí thứ mấy?

1211 lượt xem

IATA – International Air Transport Association – Hiệp hội Hàng Không Thế Giới, họ đã nghiên cứu về các chỉ số đáng tin cậy và đã công bố danh sách hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2019:

Hộ chiếu JapanSingapore đồng hạng 1 – miễn visa tại 189 quốc gia

Hộ chiếu Việt Nam, Lào… đồng hạng thứ 95 – miễn visa tại 49 quốc gia

Hộ chiếu Cambodia… đồng hạng thứ 93 – miễn visa tại 51 quốc gia

Bee