Giải pháp cho Hướng Dẫn Viên đối với quy định của luật du lịch 2017

2222 lượt xem

Một lần nữa sở du lịch khẳng định sẽ thực thi về quy định Luật Du Lịch 2017, là Hướng Dẫn Viên khi đi tour phải có hợp đồng lao động hay là thành viên của hội du lịch.


Trích dẫn thông báo quy định hành nghề hướng dẫn viên 2018

Quy trình khi đi tour từ 1/1/2018 dĩ nhiên bạn phải có thẻ HDV, đồng thời bạn cầm thêm 2 giấy sau:

1. Hợp đồng lao động theo mùa vụ (ký khoảng dưới 1 tháng): của cty nào đó bạn quen khác với cty bạn đang di tour cũng được.
2. Giấy bổ nhiệm công tác tour / Phân công đi tour của cty bạn đang dẫn khách.

* Theo văn bản bạn phải có hợp đồng lao động, vậy bạn có thể làm hợp đồng lao động thời vụ 29 ngày với một cty du lịch ABC và bạn được phép gia hạn thêm 29 ngày với cty du lịch ABC… Sau đó, bạn phải đổi cty khác, vì theo quy định hợp đồng thời vụ chỉ được ký 2 lần liên tiếp trong 1 năm và sau đó nếu ký nữa phải là hợp đồng 24 tháng.

* Bảo hiểm xã hội cho “hợp đồng theo mùa vụ” dưới 1 tháng, là không bắt buột, có thể không đóng, vì tính đến tháng 11/2017 chưa có văn bản thay đổi cho năm 2018 về việc này.

— Trích dẫn hỏi đáp luật: hợp đồng lao động

Hdld là hd ký kết giữa bên sử dụng lao động và người lao động. Trong đó, quy định mức lương, công việc phải làm, thời hạn hợp đồng lao động, quyền lợi và trách nhiệm của 2 bên. Có 3 loại hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
2. Hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng
3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Xét về tổng thể vụ việc, vậy là giải pháp HDV vào hội du lịch là giải pháp tốt nhất, nếu HDV đó không có cty nào đứng ra “nuôi “, hoặc là HDV phải luồng lách khá vất vả với quy định mới này.

HDV