Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới

Dự trữ sinh quyển

9 khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam

 2030 lượt xem

Tính đến thời điểm tháng 6/2015. Tại Việt Nam có 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới được Unesco chính thức công nhận. 1. Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ…