Danh sách những quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh vào Mỹ

919 lượt xem

Hoa kỳ miễn thị thực/ visa 90 ngày cho các nước sau với mục đích kinh doanh và du lịch

Danh sách 38 quốc gia được miễn thị thực visa khi nhập cảnh Mỹ:

 1. Andorra (1991)
 2. Australia (1996)
 3. Austria (1991)
 4. Belgium (1991)
 5. Brunei (1993)
 6. Chile (2014)
 7. Czech Republic (2008)
 8. Denmark (1991)
 9. Estonia (2008)
 10. Finland (1991)
 11. France (1989)
 12. Germany (1989)
 13. Greece (2010)
 14. Hungary (2008)
 15. Iceland (1991)
 16. Ireland (1995)
 17. Italy (1989)
 18. Japan (1988)
 19. Korea, Republic of (2008)
 20. Latvia (2008)
 21. Liechtenstein (1991)
 22. Lithuania (2008)
 23. Luxembourg (1991)
 24. Malta (2008)
 25. Monaco (1991)
 26. Netherlands (1989)
 27. New Zealand (1991)
 28. Norway (1991)
 29. Portugal (1999)
 30. San Marino (1991)
 31. Singapore (1999)
 32. Slovakia (2008)
 33. Slovenia (1997)
 34. Spain (1991)
 35. Sweden (1989)
 36. Switzerland (1989)
 37. Taiwan (2012)
 38. United Kingdom** (1988)

LƯU Ý: Công dân của các quốc gia mới Curacao, Bonaire, St Eustatius, Saba và St Maarten (Antilles của Hà Lan cũ) không đủ điều kiện để đến Hoa Kỳ theo Chương trình Miễn thị thực nếu họ đang xin nhập học với hộ chiếu từ những Quốc gia.

Để nhập cảnh theo diện này phải dùng hộ chiếu điện tử e-passport khi nhập cảnh vào nước Mỹ

Zen