Danh sách nhà hàng Phuket Thái Lan chưa được tốt

1045 lượt xem

Nhà hàng có thể phân đoạn trong giai đoạn nào đó, mà chủ nhà hàng không chú ý đế cách nấu ăn hay cách chế biến phục vụ, dẫn đến không ngon. Tạm ghi chú, hy vọng thời gian sau nhà hàng sửa chữa.

1. Nhà hàng GMS :

Địa chỉ: Khu vực Phuket town.
Lý do: Thức ăn không đặc sắc (29/7/2018). Buffet làm cho có. Do ghép chung với trung tâm shopping mua sắm hàng miễn thuế, nên nhiều khách không thích.

Món ăn: Buffet

2. Nhà hàng DAFUHAO:

Địa chỉ: Khu vực Phuket town.
Lý do: Thức ăn không tươi (29/7/2018), khách Trung Quốc nhiều quá.

Món ăn: Set menu

>>> Danh sách nhà hàng Phuket được đánh giá tốt