Dân tộc

Người Xơ Đăng

 214 lượt xem

Người Xơ Đăng hay Xê Đăng, còn có tên gọi khác là Sedang, Xơ Đeng, Ca Dong, Cà Dong, Tơ-dra, Hđang, Mơ-nâm, Hà Lăng, Ka Râng, Bri La Teng, Con Lan, là một dân…

Mỗi vùng, mỗi địa phương luôn có phong tục khác nhau, nhưng tập tục cúng Yang để khỏi bệnh ở Tây Nguyên là một tập tục lạ Địa phương nơi đây vẫn củ hủ…