Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới

đám cưới

Phong tục cưới xin Việt Nam

 391 lượt xem

Luân lý Việt Nam coi việc thờ phụng tổ tiên là một bổn phận thiêng liêng của con cháu. Thờ phụng phải được tiếp nối liên tục qua các đời. Vì vậy mỗi người…