Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

646 lượt xem

Người Việt có rất nhiều nơi trên thế giới và ở Pháp cũng có cộng đồng người Việt Nam

a. Tình hình chung:

Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp được hình thành từ những năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914 – 1918, đến Pháp trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, tổng số hiện nay khoảng trên 300.000 người, phần lớn đã vào quốc tịch Pháp, gồm nhiều thành phần nhưng chủ yếu là người lao động, viên chức, buôn bán nhỏ và học sinh sinh viên. Cộng đồng ngày càng tăng thêm về số lượng và đa dạng hơn về thành phần do ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh sang học tập (khoảng 6000 người), một số không nhỏ từ các nước Đông Âu sang.

b. Các hội đoàn người Việt:

Hội đoàn lớn nhất của người Việt ở Pháp là Hội người Việt Nam tại Pháp. Đây là hội đoàn có bề dày truyền thống, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay. Hiện Hội có 3 chi hội (Lyon, Marseille, Bordeaux) và 2 hội cơ sở (Công nhân, Thương gia).

Hội Phật tử Việt Nam tại Pháp cũng là một hội đoàn lớn với nơi sinh hoạt tâm linh là chùa Trúc Lâm Paris và Trúc Lâm Marseille. Trong cộng đồng Phật tử còn có Làng Mai mà người đứng đầu là thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đây là một cơ sở rất lớn ngoài các cơ sở khác của Làng ở Mỹ, Úc với số lượng hàng chục ngàn người theo học mỗi năm, chưa kể số tu sĩ xuất gia.

Ngoài ra, những năm gần đây các tổ chức phi chính trị của Việt kiều hoặc do Việt kiều sáng lập bước đầu có bước phát triển với hình thức chủ yếu là quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn trong nước.

c. Lực lượng trí thức:

Tri thức là thế mạnh của cộng đồng người Việt tại Pháp. Hiện có khoảng 40.000 Việt kiều có trình độ đại học hoặc trên đại học thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, chiếm 12% trong cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Phần lớn trí thức Việt kiều là những người đã sang Pháp thời gian trước và sau năm 1954 và con cái họ sinh trưởng tại Pháp. Một số có trình độ chuyên môn cao, là chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm làm việc tại các trường đại học, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS), các viện nghiên cứu, các cơ quan hành chính, kỹ thuật.

Sin