Câu đố sưu tầm

Tổng hợp câu đố vui 2022

 86 lượt xem

Hãy chứng minh 4:3 =2 ? Ở đâu bán thời gian Người trầm cảm và quả táo có gì khác nhau ?