Cái đói lớn hơn cái tội

284 lượt xem

Điểm hành hương Miếu Bà Chúa Sứ tại Châu Đốc là một trong những hành trình du lịch tâm linh nổi tiếng

Ấy mà, nhiều người vẫn mua thần bán thánh, buôn bán xảo trá, móc túi, lừa gạt hành nghề nhiều tại đó…

Vì theo quan điểm của những người đó, đói sẽ chết không còn sống để mà sợ thần thánh… tuy nhiên nội dung đi sâu vào vẫn còn nhiều nguyên nhân khác do lười do thất nghiệp do cha truyền con nối…

Nhưng nguyên nhân chính để tạo ra hành động gây tội là vì đói, vì tiền sẳn sàng làm nhiều việc để kiếm miếng ăn cho dù những việc đó sẽ mắc tội.

Những sự việc hành động gây “tội” này đã từng xãy ra và đang xãy ra, do dù đã có lực lượng chức năng bao bọc bảo vệ nhưng tệ nạn ấy vẫn tồn tại, vì thế những du khách đến đây xin hãy cảnh giác.

Mr Gu