Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới | Đóng góp tin

Vía Quan Thế Âm Xuất Gia 19/9 Âm Lịch

, 53 lượt xem

Hằng năm Phật tử khắp nơi trên thế giới thường làm lễ vía Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào các ngày: 19/02, 19/06 và 19/09 đều theo âm lịch. Trong Thiền môn nhật tụng cổ xưa đã ghi rõ: ngày 19/02 là vía Quán thế Âm Đản Sanh, ngày 19/06 là vía Quán thế Âm Thành Đạo, ngày 19/09 là vía Quán thế Âm Xuất Gia.

Ngày lễ vía Quán thế Âm Xuất Gia năm nay là vào ngày 23/10/2013. Nhiều hoạt động đã được tổ chức tại khắp nơi tại Việt Nam, trong đó các phật tử trẻ Thủ đô đã cùng nhau tổ chức Lễ phóng sinh tại Hồ Tây.

Phóng sinh lễ vía Quan Thế Âm Xuất Gia 19/9 âm lịch – nguồn PGVN

Nguồn PGVN

Le Tom goto.com.vn biên tập