Archive for Long An

  • 28/11/2017

    Câu chuyện cổ tích gạo Nàng Thơm Chợ Đào

    Gạo nàng Thơm chính gốc là thơm lừng, dẻo ngọt, chỉ trồng được ở vùng đất chợ Đào, không trồng được ở nơi khác, mọi người không hiểu và không biết sự tích nó bắt nguồn như thế nào. Dân gian truyền miệng lại rằng, thuở xưa vùng đất này...