Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới | Đóng góp tin

Di tích lịch sử

Di tích lịch sử Địa đạo Phú Thọ Hoà

 266 lượt xem

Địa đạo Phú Thọ Hoà, nay thuộc phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Từ xưa, nơi đây là vùng đất chịu ảnh hưởng của nhiều phong trào yêu…