Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới | Đóng góp tin

Chùa ước Vĩnh Long

, 1138 lượt xem

Tại Việt Nam có rất nhiều chùa, nhưng một ngôi chùa mà nơi đó tín đồ Phật Giáo có thể cầu xin điều ước là điều rất hi hữu nhưng nơi đó là có thật

 

Từ Sài Gòn đi qua khỏi cầu Mỹ Thuận hướng về Vĩnh Long chừng 2km, gặp 1 bùng binh bạn sẽ thấy 1 ngôi chùa nhỏ khiêm tốn nhưng khách thập phương đến thì rất đông. Tên là chùa Quán Âm nhưng thường quen gọi là chùa ước

Tại đây, mỗi người đến viếng chùa có thể cầu xin 2 điều ước như là: sinh con, trúng số… Nhưng với điều kiện người cầu xin điều ước phải thật sự thành tâm cầu khẩn

 

 

 

 

 

Rất hiếm, rất khó tin, nhưng nhiều người đã nhận được điều ước vì thế chùa càng ngày càng đông

Simla