Archive for Bình Dương

  • 17/08/2015

    KDL Đại Nam miễn phí vé cổng 2/9/2015

    Nhân dịp quốc khánh Việt Nam 2-9, ngày mà Bác Hồ tuyên bố Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương miễn phí vé cổng trị giá 100.000 đ/người lớn trong ngày trọng đại này. Đây là tin vui cho mọi người....

  • 13/02/2014

    Bình Dương – “Lái Thiêu mùa trái chín năm 2014”

    Tiếp nối thành công đạt được trong năm 2013, tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái chín năm 2014” với mục đích góp phần khôi phục lại hoạt động du lịch tại vườn cây ăn trái Lái Thiêu. Lễ hội “Lái Thiêu mùa trái...