Bản tin nội bộ du lịch chuyên ngành

TIN MỚI

Điểm tham quan

06/12/2017
Trạng thái

Điểm tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh TP…

Bảo tàng chứng tích chiến tranh là nhân chứng lịch sử đanh thép cho những tội ác chiến tranh qua các thời kỳ Pháp, Mỹ Nguỵ. Vị trí Bảo tàng chứng tích chiến tranh vào thời của Triều Nguyễn là chùa Khải Tường,…

Giải trí

View All